Kontakt

Podajemy osoby do kontaktu w razie potrzeby:

1. Tomasz Konieczny – 604 957 870 w sprawach dotyczących strony sportowej

2. Alina Kowalska – 668 110 624 w sprawach dotyczących zakwaterowania

3. Bartłomiej Sijka – 539 942 765 w w pozostałych sprawach organizacyjnych